Hoe kan mijn vriendin in mijn huis blijven wonen?

augustus 2023
Hoe kan mijn vriendin in mijn huis blijven wonen?

Ik woon feitelijk samen. Kan ik een overeenkomst maken zodat mijn vriendin na mijn overlijden in mijn huis kan blijven wonen zonder dat de erfrechten van mijn zoon geschaad worden?

Als wettelijk beschermde erfgenaam heeft uw zoon recht op minstens de helft van uw nalatenschap. Met de andere helft kunt u doen wat u wenst. Omdat u feitelijk samenwoont, is uw vriendin geen wettelijke erfgenaam. Dat wil zeggen dat ze niets van u erft, tenzij u dat anders regelt.

Testament

‘U kunt een testament opstellen, waarin u het vruchtgebruik toekent aan uw vriendin. Uw vriendin kan dan in de woning blijven wonen of de woning verhuren. Een minder verregaande optie is dat u in uw testament uw vriendin een recht van bewoning toekent. Ze kan dan enkele jaren of zelfs levenslang in de woning blijven wonen, maar ze kan ze niet verhuren. Dat laatste raakt de eigendomsrechten van uw zoon het minst’, suggereert juriste Margaux Dewitte van de notarisfederatie Fednot.

Wettelijk samenwonen

U kunt ook overwegen wettelijk te gaan samenwonen met uw vriendin. In dat geval erft zij automatisch het vruchtgebruik op jullie gezinswoning, u hoeft daarvoor dan geen testament op te stellen. Om wettelijk samen te wonen volstaat het dat u een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

Bron: De Tijd