Administratief beheer
van uw eigendom

In dit luik van het beheer zorgen we er voor dat uw eigendom beschikt over alle nodige attesten en juridisch verplichte documenten zodat de eigendom voldoet aan het Vlaams Woninghuurdecreet. Op deze manier kunnen zowel huurder als verhuurder in alle rust verblijven.

Opstart van een beheersovereenkomst

Bij de opstart van een nieuw dossier worden alle nodige documenten en attesten verzameld. Indien uw eigendom reeds verhuurd is, houdt dit o.a. in: de lopende huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, huurwaarborg, EPC, elektrische keuring... Wij nemen contact op met de huurders en maken ons kenbaar als rentmeester.

Indien uw eigendom nog verhuurd dient te worden zorgen wij voor de opstart van het verhuurproces. Er wordt een fotoreportage gemaakt en het dossier wordt volledig samengesteld. Wij regelen de online en offline publiciteit, organiseren bezoekmomenten met kandidaat-huurders en zoeken tot wij de juiste huurder voor uw eigendom hebben gevonden.

Wanneer een kandidaat-huurder aanvaard wordt als nieuwe huurder dan zorgen wij voor de opmaak van de huurovereenkomst, de vestiging van de huurwaarborg, een omstandige plaatsbeschrijving, de overname van de meters en controle op de brandverzekering van de huurder. Kortom, we nemen het volledig verhuurproces in handen.

Lopende beheersovereenkomst

Tijdens een verhuring waken we er over dat de huurders hun plichten correct naleven (o.a. verplicht periodiek onderhoud van installaties en kleine herstellingen; cf. technisch beheer ) en volgen we de betaling van huurgelden op (cf. financieel beheer). We geloven dat goede communicatie over de rechten & plichten van huurder en verhuurder voor beide partijen van belang is. Goede afspraken maken goede vrienden.

Bij juridische problemen treden wij in rechte op ten opzichte van derden (inschakeling advocaat/deurwaarder, opvolging en verslaggeving van gerechtsdossiers) en worden deze dossiers volledig opgevolgd en bijgehouden.

Einde verhuring of beheersovereenkomst

Wanneer een huurder zijn opzeg betekent, gaan we ter plaatse om een controle van de woning uit te voeren samen met de vertrekkende huurder. We overlopen samen de woning en informeren de huurder aan de hand van een uitgebreide checklist over de zaken die nodig zijn om de verhuring correct af te sluiten. Zo zorgen we ervoor dat er bij de uitgaande staat van bevinding discussies worden voorkomen.

Wenst een eigenaar het beheer terug over te nemen, dan kan dit middels een opzeg en overhandigen wij na afloop het volledige dossier. Wij blijven naderhand steeds beschikbaar voor eventuele ondersteuning.

Voor wie?

Voor elke eigenaar van om het even welk type vastgoed die graag meer tijd en energie wenst over te houden.

Tarief

Voor onze dienstverlening rekenen wij het marktconforme commissieloon. Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat voor het beheer van uw eigendom.

Interesse in het rentmeesterschap?

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste kennismaking