Technisch beheer van uw eigendom

Als rentmeester controleren wij regelmatig de staat van uw eigendom en zorgen daarbij voor het nodige onderhoud en herstel.

Tijdens de verhuur wordt elk defect geregistreerd en wordt er gezorgd voor een gepaste oplossing. Indien herstellingen/kleine renovaties zich opdringen, zorgen wij voor verschillende prijsoffertes en maken hier een vergelijking van. Elk schadegeval wordt behandeld en indien nodig opgevolgd met de verzekering.

De huurder wordt geïnformeerd en gecontroleerd inzake de uitvoering van zijn plichten omtrent het periodiek onderhoud. Voor eigendommen met meerdere kavels staan wij in voor het periodiek onderhoud van de verwarmingsinstallatie, de branddetectie, de lift en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

Op regelmatige basis controleren we de staat van uw eigendom en zorgen we, indien nodig, voor gepast advies inzake renovatie. Wanneer een eigendom niet meer voldoet aan het Vlaams woninghuurdecreet wordt de eigenaar hierover geïnformeerd.

Voor wie?

Voor elke eigenaar van om het even welk type vastgoed die graag meer tijd en energie wenst over te houden.

Tarief

Voor onze dienstverlening rekenen wij marktconforme beheerstarieven. Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat voor het beheer van uw eigendom.

Uw pand in beheer geven bij Cplus?

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste kennismaking