Hoeveel belasting betaalt u bij de aankoop van een tweede verblijf of investeringsvastgoed?

augustus 2023
Hoeveel belasting betaalt u bij de aankoop van een tweede verblijf of investeringsvastgoed?

Als u een tweede verblijf of investeringspand koopt, dan wil ook de fiscus zijn deel. Boven op de aankoopprijs betaalt u registratiebelasting of btw.

Bij de aankoop van een bestaand huis, appartement, winkel of appartement betaalt u doorgaans registratiebelasting. Op nieuwbouw is dat gewoonlijk 21 procent btw.

1. Registratiebelasting op bestaand vastgoed

Bij de aankoop van bestaand vastgoed betaalt u in principe registratiebelasting. Het tarief verschilt van gewest tot gewest.
In Vlaanderen bedraagt het standaardtarief van de registratiebelasting 10 procent, elders is dat 12,5 procent.
In tegenstelling tot wat geldt voor de gezinswoning - waar u effectief woont met uw gezin - is er geen vermindering voor een bescheiden woning, met een beperkt kadastraal inkomen.

2. Btw op nieuwbouw

Op de aankoop van een nieuwbouwwoning of -appartement betaalt u doorgaans geen registratiebelasting, maar wel 21 procent btw. 

 • Aankoop van nieuwbouw

  Projectontwikkelaars moeten verplicht met btw verkopen. Alle anderen kunnen voor het btw-regime kiezen.

  ‘Nieuw’ betekent niet dat er nog nooit iemand woonde. Voor de fiscus blijft een huis of appartement ‘nieuw’ tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname. Een huis dat in 2020 voor de eerste keer in gebruik is genomen, blijft dus nieuw tot en met 31 december 2022.

  Wanneer de ingebruikneming plaatsvindt, is een feitenkwestie. De fiscus oordeelt vaak dat de inschrijving in het bevolkingsregister een allesbeslissend criterium is, maar de datum kan ook bewezen worden met bijvoorbeeld de datum van de voorlopige oplevering zoals die is overeengekomen met de aannemer, verklaringen van buren en foto’s.

 • Terrein met gebouw

  Bij de verkoop van een terrein met een gebouw betaalt u ook btw op de grond (en geen registratiebelasting) op voorwaarde dat de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn:

  1. Er is een toelating om op de grond te bouwen en dat gebouw wordt met btw verkocht.
  2. De grond én het gebouw worden door dezelfde persoon verkocht.
  3. De grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

  Als niet aan alle voorwaarden voldaan is, betaalt u op de grond geen btw, maar wel registratiebelasting.

 • Verkoop op plan

  Koopt u een huis of appartement op plan? Op het deel van de aankoopprijs dat betrekking heeft op het gebouw betaalt u sowieso 21 procent btw.

  Maar op het gronddeel zal btw of registratiebelasting geheven worden, afhankelijk van het feit of de bouwwerken al begonnen zijn of niet. Zet u uw handtekening op een koopovereenkomst waarbij de bouwwerken nog moeten beginnen, dan wordt u meteen eigenaar van de grond en betaalt u registratiebelasting op die grondwaarde. Voorwaarde is dat de aankoop onder de wet-Breyne valt.

  Tekent u een overeenkomst voor een huis of appartement in aanbouw, dan verwerft u onmiddellijk de rechten op de grond én het gebouw in aanbouw. Dan is er btw verschuldigd op de aankoopprijs van de grond.

  Bron: De Tijd