Koper trekt geldig bod terug in: kan dit zomaar?

augustus 2023
Koper trekt geldig bod terug in: kan dit zomaar?

Stel: een kandidaat-koper brengt bij de bemiddelende vastgoedmakelaar eenzijdig schriftelijk een bod uit voor de aankoop van een bepaald onroerend goed. De kandidaat-koper gaat er soms al te snel van uit dat hij zijn bod ook eenzijdig terug kan intrekken. Kan dit zomaar?

Termijn
Het plaatsen van een bod op zich is nog geen verbintenis om te kopen. Het bod moet immers eerst worden aanvaard. Nochtans kan een geldig bod niet zomaar worden ingetrokken. Diegene die een bod plaatst, moet de verkoper de kans geven om het bod te onderzoeken en erop te antwoorden.

De bieder moet dan ook de termijn die hij zelf bepaalde bij het bod respecteren. Die termijn kan uitdrukkelijk opgenomen zijn, bv. het bod is vijf dagen geldig, of het kan ook impliciet vermeld zijn, bv. een bod met de vraag om ‘per kerende mail’ te antwoorden.

Werd er geen termijn bepaald bij het plaatsen van het bod dan moet de verkoper daar in ieder geval spoedig op reageren. Dat betekent echter ook wel niet dat de kandidaat-koper een uur later kan laten weten dat hij zijn bod terug intrekt. Hij moet ten minste zijn bod gedurende een ‘redelijke termijn’ behouden.

In geval van betwisting zal de rechter moeten uitmaken of een redelijke termijn werd gerespecteerd.

Wat indien het bod de verkoper nog niet heeft bereikt?
Indien de bieder kan bewijzen dat het bod nog niet werd overgemaakt aan de verkoper, kan de bieder nog steeds zijn bod terug intrekken. De kandidaat-koper zal het echter niet makkelijk hebben om dit bewijs te leveren.

Het valt aan te raden dat de verkoper bij het ontvangen van een geldig bod onmiddelijk een ontvangstmelding stuurt waarbij hij aan de kandidaat-koper meldt dat hij zijn bod in goede orde heeft ontvangen en binnen een redelijke termijn zal reageren.

Een bod uitgebracht zonder voorwaarden
De voorwaarden die een kandidaat-koper zou stellen bij het ondertekenen van een verkoopovereenkomst, moeten ook reeds in het bod gestipuleerd worden. Zo moet de kandidaat-koper, indien de financiering van een potentiële aankoop nog niet volledig rond is, een opschortende voorwaarde opnemen in het bod tot het bekomen van een hypothecaire lening. De koop zal dan, zelf bij aanvaarding van het bod door de verkoper, niet tot stand komen tot wanneer de opschortende voorwaarde vervuld is.

Wanneer de kandidaat-koper geen opschortende voorwaarde formuleerde in zijn bod tot het bekomen van een krediet, is de verkoper bij het aanvaarden van dit bod niet verplicht om alsnog een opschortende voorwaarde te aanvaarden. De koop is immers voltrokken zonder voorwaarden.

Bron: CIB